Người miền Bắc thích sinh sống trong ngôi nhà gỗ, kiến trúc xây dựng này trở nên quen thuộc đối với người dân nơi đây.
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại