Ngôi nhà gỗ được kết tinh từ nền văn hóa xưa, trải qua bao thế hệ nhà gỗ vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay và là nét đẹp truyền thống của người Việt.