Giá trị văn hóa xưa trở về với hiện tại khi người dân tìm kiếm và xây dựng những ngôi nhà gỗ theo kiến trúc cổ xưa và từ đây trào lưu mua bán nhà gỗ bắt đầu phát triển mạnh.
Chat facebook
Nhắn tin zalo
Gọi điện thoại
Nhắn tin điện thoại